Luật Thuế (Sách tham khảo)

90.000 VND

Sách tham khảo Luật Thuế được biên soạn dựa trên các quy định của pháp luật về thuế, phù hợp với đặc điểm của người học là các sinh viên ngành Luật. Ngoài ra, tài liệu học tập này cũng có ý nghĩa tham khảo với các sinh viên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

Luật Thuế (Sách tham khảo)

90.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"