Luật hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án (Tập 2)

234.000 VND

Với những bản án và lời bình luận, chuyên khảo Luật hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án (Tập 1 & 2) sẽ cung cấp cho bạn đọc một lượng kiến thức lớn về hợp đồng (văn bản, thực tiễn xét xử, quan điểm của các tác giả, pháp luật nước ngoài từ góc nhìn so sánh cũng như quan điểm của tác giả,..). Từ nguồn điều chỉnh đến giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng,…người quan tâm đều tìm thấy những thông tin bổ ích trong cuốn chuyên khảo này.

Luật hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án (Tập 2)

234.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"