Lôgích và Tiếng Việt

80.000 VND

Sách gồm 2 phần. Phần thứ nhất gồm 7 chương đầu viết về logic. Phần thứ hai là các chương 8 -11 viết về những vận dụng logic vào nghiên cứu tiếng Việt.

còn 28 hàng

Lôgích và Tiếng Việt

80.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"