Lôgíc học

80.000 VNĐ

Giáo trình Lôgíc học của chúng tôi được nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2003 và Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM giới thiệu với bạn đọc năm 2006.

Để đáp ứng yêu cầu của đông đảo độc giả, nhất là giáo viên, sinh viên và học viên cao học, lần này tái bản giáo trình có được bổ sung, sửa chửa

còn 1 hàng

Lôgíc học

80.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"