Lập trình Vi điều khiển họ PIC và ứng dụng

32.000 VND

Sách Lập trình Vi điều khiển họ PIC và ứng dụng trình bày một cách đơn giản nhất và dễ hiểu nhất về vi điều khiển họ PIC với trung tâm là PIC16F877. Sách được viết với khuynh hướng lập trình ứng dụng trong điều khiển tự động, điều khiển và giám sát hệ thống.

Cuốn sách không những trang bị những kiến thức cơ bản về vi điều khiển cơ bản về vi điều khiển thông qua họ PIC làm ví dụ mà còn là nền tảng để người đọc có thể tự các các vi điều khiển khác một cách nhanh chóng.

còn 8 hàng

Lập trình Vi điều khiển họ PIC và ứng dụng

32.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"