Lâm sàng Nhãn khoa Thần kinh: Tiếp cận chẩn đoán và điều trị

300.000 VND

Nhãn khoa thần kinh là phần giao nhau giữa Nhãn khoa và Thần kinh. Ở Việt Nam, đây là một phân ngành còn mới mẻ và khó nắm bắt, nhất là với các bác sĩ trẻ. Để việc học tập và tham khảo dễ dàng, Tác giả biên soạn cuốn Lâm sàng Nhãn khoa Thần kinh: Tiếp cận chẩn đoán và điều trị

Lâm sàng Nhãn khoa Thần kinh: Tiếp cận chẩn đoán và điều trị

300.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"