Laboratory of Food Chemistry and Biochemistry

66.000 VND

Sách “Laboratory of Food Chemistry and Biochemistry” được biên soạn không chỉ dựa trên các nguồn tài liệu từ viện kiểm nghiệm hóa học thực phẩm và công nghệ sinh học trong và ngoài nước mà còn từ chính kinh nghiệm thực hành và dạy học của các tác giả. Sách được xem như là một sổ tay hướng dẫn gồm 10 thí nghiệm với các quy định và hướng dẫn cụ thể dành cho các sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hóa học.

còn 2 hàng

Laboratory of Food Chemistry and Biochemistry

66.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"