KYHTKHQT Sinh thái và văn hóa Nam Bộ trong văn học Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc tế Sinh thái và văn hóa Nam Bộ trong văn học Việt Nam do Viện Văn học và Trường ĐH Văn Lang phối hợp tổ chức đã diễn ra ở hai đầu cầu Viện Văn học (Hà Nội) và Đại học Văn Lang (TPHCM).

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"