Kỷ Yếu Hội Thảo Giảng Dạy Tiếng Đức Ở Đông Nam Á – Phát Triển Bền Vững Và Kiểm Định Chất Lượng

300.000 VNĐ

Nhu cầu học tiếng Đức tại Việt Nam và khu vực gia tăng trong nhiều năm trở lại đây đã và đang  tạo ra những cơ hội thuận lợi để phát triển, giúp mở rộng việc giảng dạy tiếng Đức có quy mô và hệ thống hơn, đồng thời là động lực để thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Đức, qua đó góp phần đưa tiếng Đức cũng như văn hóa các nước nói tiếng Đức ngày càng trở nên rộng rãi và phổ biến hơn.

 

Còn 7 quyển

Kỷ Yếu Hội Thảo Giảng Dạy Tiếng Đức Ở Đông Nam Á – Phát Triển Bền Vững Và Kiểm Định Chất Lượng

300.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"