Ký ức hai góc đối chiến

153.000 VND

Đọc từng trang, từng chữ trong Ký ức hai góc đối chiến lại thấy cái “thời xa vắng” ấy đáng trân quý, đáng tôn vinh biết bao nhiêu. Chuyện của bạn cũng là chuyện của chính mình, chuyện thời xưa liền mạch với chuyện thời nay, chuyện của lính có đủ cả cấp dưới cấp trên, thủ trưởng và toàn quân, cả một cuộc chiến tranh nhân dân một mất một còn của dân tộc.

Ký ức hai góc đối chiến

153.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"