Kỹ Thuật Màng Khái Niệm, Thiết Kế Hệ Thống Và Ứng Dụng

88.000 VND

Trong những năm gần đây, các phương pháp kỹ thuật công nghệ màng được sử dụng ngày nhiều hơn trong các lĩnh vực làm sạch nước cấp, xử lý nước thải, phân riêng các hỗn hợp chất lỏng, các hỗn hợp các chất khí ( các hỗn hợp đồng nhất và các hỗn hợp không đồng nhất) trong công nghiệp hóa học so với các công nghệ cổ điển truyền thống.

còn 4 hàng

Kỹ Thuật Màng Khái Niệm, Thiết Kế Hệ Thống Và Ứng Dụng

88.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"