Kỹ thuật ghép thận

350.000 VND

Sách chuyên khảo “Kỹ thuật ghép thận” trình bày tổng hợp các kiến thức có liên quan đến lịch sử phát triển của ghép thận, kỹ thuật khâu mạch máu, các kỹ thuật ghép từ cổ điển đến các trường hợp thận ghép có mạch máu khó,…và các kết quả, tai biến, biến chứng…từ nghiên cứu do chính tác giả thực hiện.

còn 10 hàng

Kỹ thuật ghép thận

350.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"