Kỹ thuật điện

42.000 VND

KỸ THUẬT ĐIỆN được viết cho sinh viên kỹ sư các ngành không thuộc chuyên ngành điện. Những kiến thức tiên quyết mà sinh viên cần có là điện, điện từ và số phức. Để giúp sinh viên hiểu rõ nội dung trình bày, nhiều ví dụ được cho rải rác trong tất cả các chương. 

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"