Kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân Bến Tre

150.000 VND

Sách chuyên khảo Kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân Bến Tre được biên soạn dựa trên Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Đánh giá kỹ năng thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân Tỉnh Bến Tre”, chủ nhiệm đề tài: TS Huỳnh Văn Chẩn.

Kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân Bến Tre

150.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"