Kinh Tế Quốc Tế: Tình Huống Thực Tế, Bài Tập, Câu Hỏi Trắc Nghiệm

60.000 VNĐ

Quyển sách tham khảo Kinh tế quốc tế: tình huống thực tế, bài tập, câu hỏi trắc nghiệm là tài liệu tham khảo là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên trong quá trình tiếp cận và học tập môn học Kinh tế quốc tế.

còn 10 hàng

Kinh Tế Quốc Tế: Tình Huống Thực Tế, Bài Tập, Câu Hỏi Trắc Nghiệm

60.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"