Kinh doanh xuất nhập khẩu

185.000 VND

Ngoài mục tiêu trang bị cho người học những kiến thức cơ bản cần thiết về kinh doanh xuất nhập khẩu, điểm đặc biệt của Giáo trình Kinh doanh xuất nhập khẩu là mô phỏng các giao dịch thực tế, hướng dẫn thực hành một số nghiệp vụ cơ bản để người học bước đầu làm quen với môi trường kinh doanh xuất nhập khẩu thực tế và giúp người học tự tin hơn, có thể thực hành thành thạo hơn khi tham gia kiến tập, thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp.

Kinh doanh xuất nhập khẩu

185.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"