Kiểm kê khí thải và khí nhà kính nâng cao (Sách chuyên khảo)

215.000 VND

Sách chuyên khảo Kiểm kê khí thải và khí nhà kính nâng cao giới thiệu với độc giả các phương pháp kiểm kê khí thải và khí nhà kính đang được áp dụng hiện nay cùng với các nghiên cứu điển hình đã được thực hiện trong thời gian qua ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiểm kê khí thải và khí nhà kính nâng cao (Sách chuyên khảo)

215.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"