Khai phá dữ liệu và kỹ thuật phân lớp

29.000 VND

Bên cạnh các kiến thức nền tảng, sách Khai phá dữ liệu và kỹ thuật phân lớp cũng trình bày những khái niệm và phương pháp quan trọng trong kỹ thuật phân lớp dữ liệu (data classification) – một trong những kỹ thuật quan trọng của khai phá dữ liệu và được áp dụng rộng rãi trong cuộc sống.

Khai phá dữ liệu và kỹ thuật phân lớp

29.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"