INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLICATION OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE

VNĐ

Kỷ yếu hội thảo AATA 2020 “INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLICATION OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE” tập hợp các bài viết nghiên cứu khoa học của nhiều chuyên gia đến từ các nước có tiến bộ vượt bậc về việc áp dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp để có được một nền nông nghiệp phát triển bền vững và các cách khắc phục cũng như hạn chế biến đổi khí hậu tác động lên nông nghiệp, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp phục vụ tối đa nhu cầu của con người nhưng vẫn đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường.

còn 10 hàng

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLICATION OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"