International Conference on Sport, Physical Education & Youth Development Proceedings 28 – 30 November 2019

VNĐ

Tại hội nghị này, bạn sẽ có cơ hội không chỉ mở rộng mạng lưới mà còn được biết đến các bài thuyết trình kết hợp nhiều chủ đề kết nối với Thể thao. Theo quan điểm của các cuộc thảo luận rất cần thiết về các chủ đề này, với hội nghị này, chúng tôi hướng đến việc tập hợp các chuyên gia điều tiết nổi tiếng, đại diện từ các học viện, các tổ chức nghiên cứu và trung tâm huấn luyện.

Còn 5 quyển

International Conference on Sport, Physical Education & Youth Development Proceedings 28 – 30 November 2019

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"