ICACE 2019 2nd International Conference On Advanced Convergence Engineering

88.000 VNĐ

Đây là tài liệu thú vị cho tất cả các lĩnh vực hàng hải từ các chuyên gia  từ ngành công nghiệp. Chúng tôi ( nhóm tác giả) đã lên biên soạn ICACE2019 theo cách thực sự hữu ích cho ngành công nghiệp hàng hải trong thời điểm đặc biệt khó khăn này. Do đó, chúng tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ tham gia vào hội nghị này để tranh luận tích cực về tương lai của ngành công nghiệp kỹ thuật hàng hải.

còn 14 hàng

ICACE 2019 2nd International Conference On Advanced Convergence Engineering

88.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"