HVAC ứng dụng cho nhà cao tầng

109.000 VNĐ

Sách “HVAC ứng dụng cho nhà cao tầng” phù hợp với sinh viên mới ra trường, các kỹ sư khác ngành muốn nghiên cứu và phối hợp với lĩnh vực HVAC, các nhà nghiên cứu và các hãng thiết bị muốn nắm bắt thị trường xây lắp tại Việt Nam.

còn 8 hàng

HVAC ứng dụng cho nhà cao tầng

109.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"