Hướng dẫn sử dụng thuốc vận mạch điều trị hạ huyết áp trong thực hành lâm sàng

60.000 VND

Theo Eberhart: “Hạ huyết áp chưa bao giờ là một vấn đề tầm thường mà là một tình trạng cấp cứu. Hạ huyết áp có những ảnh hưởng bất lợi đến kết cục lâm sàng của bệnh nhân và cần được điều trị nhanh chóng và hiệu quả”.

Hướng dẫn sử dụng thuốc vận mạch điều trị hạ huyết áp trong thực hành lâm sàng

60.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"