Hướng Dẫn Học Tập Pháp Luật Đại Cương

48.000 VNĐ

Hướng Dẫn Học Tập Pháp Luật Đại Cương đề cập đến các nội dung chủ yếu nhất về nhà nước, pháp luật, về hiến pháp (bao gồm nhà nước, hiến pháp và một số ngành luật trong hệ thống pháp luật của Việt Nam). Giáo trình cũng trình bày một số nội dung về pháp luật quốc tế, về tổ chức Liên hợp quốc (UN) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Việt Nam là một thành viên có uy tín và trách nhiệm, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

còn 1 hàng

Hướng Dẫn Học Tập Pháp Luật Đại Cương

48.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"