Hội Thảo Khoa Học Cấp Trường 2019 – 2020 : Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Đáp Ứng Sự Hội Nhập Khu Vực ASEAN Và Thế Giới Của Thị Trường Lao Động Việt Nam

VNĐ

Nhằm nâng cao chất lượng lao động của nguồn nhân lực Vietj Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo cấp trường với chủ đề ” Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng hội nhập khu vực ASEAN và thế giới của thị trường lao động Việt Nam” tại Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn 2 quyển

Hội Thảo Khoa Học Cấp Trường 2019 – 2020 : Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Đáp Ứng Sự Hội Nhập Khu Vực ASEAN Và Thế Giới Của Thị Trường Lao Động Việt Nam

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"