Học và dạy ” Khoa học buồn thảm” thời hậu khủng hoảng

65.000 VND

Một năm trước đây, trang ” Phân tích kinh tế” ra đời với mong muốn chia sẻ và trao đổi, trong tin thần tự do học thuật, những thông tin cần thiết giúp người dạy cùng người học ưa thích kinh tế tự đào tạo, cập nhật, củng cố, hệ thống hóa và bổ sung kiến thức để tự tin hội nhập thế giới.

còn 619 hàng

Học và dạy ” Khoa học buồn thảm” thời hậu khủng hoảng

65.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"