Hoạt động Marketing của các chuỗi cửa hàng tiện ích tại TPHCM

60.000 VNĐ

Sách tham khảo “Hoạt động Marketing của các chuỗi cửa hàng tiện ích tại TPHCM” gồm 03 chương sẽ giúp cho người đọc khái quát cơ sở lý luận về hoạt động marketing và cửa hàng tiện ích, phân tích thực trạng hoạt động marketing của các chuỗi cửa hàng tiện ích tại TP.HCM và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing của các chuỗi cửa hàng tiện ích tại TP.HCM trong thời gian tới.

còn 10 hàng

Hoạt động Marketing của các chuỗi cửa hàng tiện ích tại TPHCM

60.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"