Hóa vô cơ

48.000 VND

Tài liệu Hóa vô cơ nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết (cấu tạo, tính chất, khả năng phản ứng, trạng thái thiên nhiên, điều chế và ứng dụng) về các nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng của chúng dựa trên cơ sở những thành tựu mới nhất của lĩnh vực hóa vô cơ, cũng như sự cố gắng vận dụng lý thuyết cấu tạo chất và lý thuyết về các quy luật diễn ra phản ứng hóa học để giải thích chúng một cách sâu và hiện đại.
Hóa vô cơ

48.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"