Hóa đại cương

93.000 VND

HÓA ĐẠI CƯƠNG được Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM in lần đầu tiên vào năm 1990. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, tài liệu này đã được sinh viên Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM cũng như sinh viên nhiều Trường đại học khác ở phía Nam sử dụng rộng rãi làm tài liệu học tập.
Hóa đại cương

93.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"