Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C

109.000 VND

Cuốn “Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C” cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính từ các khái niệm ban đầu như máy đa cấp tới các cấp máy cụ thể như cấp luận lý số, cấp vi kiến trúc, cấp kiến trúc tập lệnh tới cấp hợp ngữ. Việc lập trình bằng mã máy và hợp ngữ với nền LC-3 sẽ được trình bày để minh họa cho lập trình cấp thấp vốn thường gây khó khăn cho người đọc. Ngôn ngữ C và cách lập trình trên với các vấn đề mở rộng, rồi các khác biệt giữa C và C++ cũng sẽ được đề cập, từ đó sinh viên có thể biết và vận dụng lập trình cấu trúc trên C và hướng đối tượng trên C++.

còn 6 hàng

Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C

109.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"