Hệ điều hành nguồn mở Ubuntu Linux

68.000 VND

Tác giả viết quyển sách này theo hướng tự học, để cho bất cứ ai có nguyện vọng chuyển sang sử dụng Ubuntu sẽ nhanh chóng thích nghi với hệ điều hành này.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"