Hệ cơ sở dữ liệu

54.000 VND

Hệ cơ sở dữ liệu được biên soạn nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập cho sinh viên thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin nói chung và chuyên ngành Hệ Thông tin nói riêng.

Cuốn sách này trang bị những kiến thức căn bản nhất về cơ sở dữ liệu như quy trình phát triển một hệ cơ sở dữ liệu, các mức thiết kế cơ sở dữ liệu (thiết kế ý niệm, thiết kế luận lý và thiết kế vật lý), mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, vấn đề chuẩn hóa lược đồ quan hệ và ngôn ngữ truy vấn SQL.

Hệ cơ sở dữ liệu

54.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"