GT Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS

34.000 VND

Sách giúp sinh viên, học viên và người đọc nâng cao hiểu biết và sử dụng phần mềm SPSS trong việc phân tích dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học. Đặc biệt tác giả đã cố gắng biên soạn ngôn ngữ hóa những kiến thức về toán, về thao tác kỹ thuật để người đọc có thể dễ dàng nắm vững cả về lý thuyết lẫn thao tác thực hành trên máy tính.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"