Góc Nhìn Toán Học

100.000 VND

Đây là sách dành cho các bạn năm đầu Đại học, chuyên đề rèn luyện kỹ năng ứng dụng Tích phân vào tính độ dài Hình học của vài đường cong thường thấy.

Sau ba phần đầu xem lại về số và hình ở bậc Trung học Phổ thông, dưới góc nhìn Toán hiện đại.

Góc Nhìn Toán Học

100.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"