Giáo viên thế kỷ 21

Giáo trình tiếng Anh – Việt “Giáo viên thế kỷ 21” được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành Sư Phạm của Trường ĐH An Giang tiếp cận với những khái niệm, phẩm chất và kỹ năng của thế kỷ 21 để họ trở nên thành thạo hơn trong nghề.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"