Giáo Trình Xác Suất Và Thống Kê

62.000 VND

Cuốn sách này cố gắng trình bày các vấn đề lý thuyết một cách vừa đủ, cuối mỗi chương đều có bài tập. Số bài tập tuy không nhiều nhưng được chọn lọc với đầy đủ các dạng. hệ thống bài tập này có thể giúp các bạn sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng lý thuyết vào giải các bài toán và ôn tập khi kết thúc môn học

Giáo Trình Xác Suất Và Thống Kê

62.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"