Giáo trình Văn học Arab

78.000 VND

Giáo trình Văn học Arab trình bày kiến thức cơ bản, khái quát về “Văn học Arab” hay đầy đủ hơn là “Văn học các nước Arab”. Xuất phát từ bán đảo Arabia, văn học Arab là tấm thảm rực rỡ trải rộng qua những vùng lãnh thổ từ Tây và Trung Á đến Bắc Phi, trang hoàng bằng ngôn ngữ Arab trong sự đan dệt bằng tư tưởng Islam.

Giáo trình Văn học Arab

78.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"