Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo Cơ Sở Và Ứng Dụng

VNĐ

Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo Cơ Sở Và Ứng Dụng được biên soạn bao gồm các lý thuyết cơ bản và nâng cao về các mạng nơ-ron nhân tạo, các giải thuật huấn luyện mạng, các mạng nơ-ron ứng dụng trong thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng mạng học sâu vào giải quyết các bài toán trong thị giác máy tính, trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Giáo trình được biên soạn nhằm phục vụ cho môn học Cơ sở và ứng dụng AI của ngành Kỹ thuật Máy tính tại Khoa Điện – Điện Tử, Trường ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM.

 

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"