Giáo trình Toán cao cấp

122.000 VNĐ

Cuốn tài liệu gồm 8 chương chia làm hai phần bao gồm:
PHẦN I: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH VÀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Chương 1: Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính
Chương 2: Không gian Rn và sơ lược về không gian vectơ
Chương 3: Sơ lược về toán tử tuyến tính và dạng toàn phương
Chương 4: Sơ lược về quy hoạch tuyến tính
PHẦN II: CƠ SỞ GIẢI TÍCH TOÁN HỌC VÀ ỨNG DỤNG
Chương 5: Ôn tập về giới hạn và phép tính vi phân hàm một biến – Sơ lược lý thuyết chuỗi
Chương 6: Hàm hai biến – Sơ lược về hàm nhiều biến
Chương 7: Tích phân hàm một biến
Chương 8: Sơ lược về phương trình vi phân.

còn 10 hàng

Giáo trình Toán cao cấp

122.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"