Giáo trình tiếng Việt Nâng cao ĐỌC (dành cho người nước ngoài)

80.000 VND

    Tiếng Việt Nâng cao – ĐỌC là giáo trình dành cho sinh viên năm thứ nhất ngành Việt Nam học và học viên có trình độ tiếng Việt thấp nhất là bậc 4 (Theo khung Năng lực tiếng Việt 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

còn 25 hàng

Giáo trình tiếng Việt Nâng cao ĐỌC (dành cho người nước ngoài)

80.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"