Giáo trình tiếng việt dành cho người nước ngoài 2

280.000 VNĐ

“Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài 2” (VSL2) là quyển thứ hai trong bộ sách Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài 2 (VSL) gồm 6 quyển do tập thể giảng viên Khoa Việt Nam học, thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh biên soạn. Quyển giáo trình này dự kiến sẽ được dạy trong khoảng 100 tiết học.

còn 89 hàng

Giáo trình tiếng việt dành cho người nước ngoài 2

280.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"