Giáo Trình Thuế – Thực Hành Và Khai Báo Thuế

140.000 VNĐ

Thuế – thực hành và khai báo thuế là một môn học được Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM đưa vào giảng dạy trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán từ năm học 2008. Môn học này tiếp cận thuế dưới góc độ của một doanh nghiệp với mục tiêu là giúp sinh viên nắm được các quy định, chính sách của các sắc thuế được ban hành tại Việt Nam từ đó ứng dụng vào công tác tính toán, khai báo thuế tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, môn học còn hướng đến mục tiêu giúp người học phân biệt được mối quan hệ tương đồng và khác biệt giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận trên sổ sách kế toán và trên tờ khai thuế; hoạch định chính sách thuế tại các doanh nghiệp; hiểu rõ đạo đức nghề nghiệp; phân biệt các hành vi trốn thuế, tránh thuế; am hiểu những quy định của Nhà nước về quản lý thuế.

còn 10 hàng

Giáo Trình Thuế – Thực Hành Và Khai Báo Thuế

140.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"