Giáo Trình Thực Hành Sinh Lý Học

90.000 VNĐ

Những năm gần đây, Sinh lý học Y khoa không ngừng phát triển cả theo chiều hường cơ bản lẫn thực nghiệm, cung cấp những kiến thức hữu ích cho các chuyên khoa lâm sàng. Trong đó lĩnh vực Sinh học phân tử tế bào và Thăm dò Chức năng ngày càng trở nên quan trọng và phổ biến, giúp ích rất nhiều trong chẩn đoán bệnh lý, hiểu sâu các cơ chế bệnh học, và đặt nền móng cho các nghiên cứu ứng dụng,

Còn 9 quyển

Giáo Trình Thực Hành Sinh Lý Học

90.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"