Giáo trình Thư Viện Đại học

180.000 VND

Quyển sách này được biên soạn nhằm sử dụng làm giáo trình cho sinh viên ngành thư viện. Giáo trình cung cấp cho người học kiến thức chung về Thư viện đại học. Những người đang công tác tại các cơ quan Thông tin – Thư viện có thể sử dụng tài liệu này để tham khảo, bổ sung cập nhật kiến thức.

Giáo trình Thư Viện Đại học

180.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"