Giáo trình Thiết kế vi mạch số

20.000 VNĐ

“Giáo trình Thiết kế vi mạch số” nhằm giúp trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về thiết kế vi mạch. Giáo trình tập trung chủ yếu vào việc phân tích, thiết kế các cổng logic cơ bản, mạch tổ hợp và mạch tuần tự.
Giáo trình Thiết kế vi mạch số dùng cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và sinh viên thuộc khối các ngành điện tử. Để thuận tiện hơn trong việc tiếp thu nội dung từ giáo trình, sinh viên cần có kiến thức cơ bản về thiết kế số, hệ thống số cũng như các kiến thức cơ bản của Vật lý đại cương.

còn 6 hàng

Giáo trình Thiết kế vi mạch số

20.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"