Giáo trình Thiên văn học đại cương

120.000 VND

Giáo trình Thiên văn học đại cương (Tái bản lần thứ 1) gồm 02 phần chính: phần giáo khoa mang tính chất đại cương, căn bản, tóm tắt; phần bài tập có bổ sung thêm một số bài mới nhằm sử dụng cơ học cổ điển Newton và cơ học hiện đại – vật lý lượng tử, và đặc biệt là thuyết tương đối của Einstein để người đọc lĩnh hội kiến thức thiên văn, hiểu và biết áp dụng các bài toán về hệ Mặt Trời, Thiên hà, vũ trụ.

Giáo trình Thiên văn học đại cương

120.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"