Giáo Trình Thị Giác Máy Tính Và Ứng Dụng

VNĐ

Giáo Trình Thị Giác Máy Tính Và Ứng Dụng ra đời với mục đích giúp người học dễ dàng tiếp cận và thực hành thị giác máy tính. Cơ sở lý thuyết và thuật toán cơ bản được trình bày theo cách đơn giản nhất để sinh viên, nhà nghiên cứu và những đối tượng khác có cùng đam mê trong lĩnh vực này dễ dàng thực hành trên những ứng dụng cụ thể. Ngôn ngữ lập trình Python được lựa chọn sử dụng trong cuốn sách này, đi kèm với nhiều mô hình đã xây dựng sẵn để thực nghiệm.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"