Giáo Trình Tham Khảo Các Phương Pháp Gia Chế Tạo Vật Liệu Polymer

24.000 VNĐ

Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp Hóa dầu, các vật liệu polymer ( nhựa) với những tính chất đặc trưng đã được đa dạng hóa và phần nào trở thành một trong những sản phẩm có nhiều ứng dụng rộng rãi theo nhu cầu ngày càng phổ biến của xã hội và không thể thiếu trong cuộc sống con người  đặc biệt là lĩnh vực nhựa gia dụng.

còn 10 hàng

Giáo Trình Tham Khảo Các Phương Pháp Gia Chế Tạo Vật Liệu Polymer

24.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"