Giáo trình Sức bền vật liệu

61.000 VNĐ

SỨC BỀN VẬT LIỆU là môn học cơ sở, cung cấp các khái niệm và kiến thức cho nhiều ngành kỹ thuật như xây dựng, cơ khí, thủy lợi, giao thông, hàng hải, hàng không, … nên được giảng dạy rộng rãi trong nhiều trường đại học. Do vị trí đặc biệt của môn SỨC BỀN VẬT LIỆU trong hệ thống kiến thức của các ngành kỹ thuật nên việc nắm vững kiến thức môn học này có ý nghĩa cần thiết.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"