Giáo trình Sketchup Pro 2013

440.000 VND

SketchUp là một chương trình thiết kế khá thân thiện với người sử dụng, tuy nhiên, chương trình vốn có những hạn chế riêng và đang dần được khắc phục bởi những plugins. Việc sử dụng SketchUp kết hợp với những chương trình đồ họa khác có thể tạo ra những kết quả bất ngờ với thời gian làm việc được rút ngắn. Từ ý nghĩ đó, tác giả đã biên soạn quyển sách này dựa trên những tài liệu và kinh nghiệm sử dụng chương trình của mình trong những năm qua.

còn 23 hàng

Giáo trình Sketchup Pro 2013

440.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"